QURAN HADIS

Category : Takhrij

Takhrij

Takhrij

adminISQH
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang             Kenikmatan dunia membuat manusia sering lupa diri akan kewajibannya untuk melakukan pelbagai macam kebaikan. Dunia diciptakan memang tanpa