QURAN HADIS

Month : Maret 2019

Takhrij

Takhrij

adminISQH
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang             Kenikmatan dunia membuat manusia sering lupa diri akan kewajibannya untuk melakukan pelbagai macam kebaikan. Dunia diciptakan memang tanpa
Tafsir
adminISQH
Nilai Kemuliaan yang Hakiki dan yang Palsu Setelah al-Quran menggugurkan keutamaan dengan menggunakan nasab dan kabilah, ia mengarahkan pada standar nilai yang hakiki dengan mengatakan: “Sesungguhnya